Nederland                                 

Chrysolina brunsvicensis  Legenda
Chrysolina brunsvicensis
   Veel historische gegevens ontbreken.

Vrij zeldzaam langs oevers, in vochtige graslanden, duinen en bosranden.