1) Chrysolina brunsvicensis kwam zeker voor in Portugal met de synoniem C. duplicata (Zenker, 1815) en Seabra (1943) vermeld hem ook uit Portugal.

2) Volgens Bertolini (1872) op Sicilië.

3) Oost-Europa volgens Warchałowski (1993).

4) Volgens Bourdonné in litt., 2008 niet op Corsica.