Nederland

Chrysolina fastuosa  Legenda
Chrysolina fastuosa
BESTAND 2015: 921 records ongeveer 2250 ex.
Niet op eilanden.

Algemeen in geheel Nederland, ontbreekt op de waddeneilanden (i.t.t. C. polita) en uit provincie Zeeland slecht één exemplaar bekend: Zierikzee, 1875 (leg. A.J.P. Fokker, coll. NCB Naturalis Leiden). Op waarneming.nl wordt 1 exemplaar (2006) uit Goes gemeld, maar die moet bevestigd of geverifieerd worden. Zou volgens Koch (1992) wel in zilte omgeving kunnen leven. Vliegen niet, terrestrische dispersie van 30 m per maand (Diesing 1985).

Vooral langs halfbeschaduwde vochtige oevers, in heggen, bosranden en kapvlaktes, zelden in droge kruidenvegetatie.

 


6 februari 2016

 H O M E Goudhaantjeswebsite
De Nederlandse Goudhaantjes


This site is online since 2003