Van Chrysolina fastuosa enkele waarschijnlijk ingevoerde exemplaren bekend uit NEA (Balsbaugh, 1985) en één oud exemplaar in coll. Zoölogisch Museum Amsterdam.