Nederland

Chrysolina graminis Grote Goudhaan  Legenda
Chrysolina graminis
   Veel historische gegevens ontbreken, 
   wel een moderne melding uit Zuid-Limburg 1973 www.gbif.org-1061397632 

Vrij zeldzaam, maar veel algemener dan in de aangrenzende landen en in de Nederlandse delta: langs de grote rivieren zelfs lokaal talrijk. Vooral langs grote rivieren in natte, periodiek zwaar overstroomde, bossen, geïsoleerde populaties in het Noord-Hollandse Purmerend (Wormerringvaart 13 juni 2008 B.J.H. Brugge), bij sloten in het veenweidegebied en in langs beken op de hogere zandgronden, bijvoorbeeld de Regge [Overijssel) 25 mei 2010 leg. H. Soepenberg (waarneming.nl - Google maps) en in Noord-Brabant langs de Dommel van oudsher gevonden, langs de Beerze (Westelbeerse broek tijdens het weekend van de KNNV-landelijke insectenwerkgroep 10 mei 2015 leg. J.K. Winkelman waarneming.nl-102035595) en nieuw voor Friesland in de oever langs het kanaal bij Kootstertille (19 augustus 2015 leg. J.J. Hoeksma waarneming.nl-105555755). Vliegend waargenomen (Beenen & Winkelman 2001).

 

 


25 november 2015

 H O M E Goudhaantjeswebsite
De Nederlandse Goudhaantjes


This site is online since 2003