Op diverse soorten Hertshooi (Hypericum L., Clusiaceae), zonder duidelijke voorkeur. 

De soorten leven veelal sympatrisch en zijn volgens Harris, Peschen & Milroy (1969) slechts klimatologisch beperkt. 

Paring en ovipositie op planten die in de volle zon staan. 

Larven alleen 's nachts, daar hypericine fototoxisch is en de larvehuid onvoldoende bescherming biedt tegen zon (fig.)

Imago zowel overdag als 's nachts actief, maar vaak verscholen tussen bloemen of in bodem.

Tabel voor larven op Hertshooi

a. basale deel van het klauwlid verbreed (fig. )

C. varians

- basale deel niet verbreed b

b. vlekken op achterlijf elk met 16 borstelharen

C. geminata

- vlekken met 12 borstelharen c

c. klauwlid onder donker; bovenlip 2.6 maal zo breed als lang (fig. )

C. hyperici

- klauwlid eenkleurig; bovenlip 2 maal zo breed als lang (fig. )

C. brunsvicensis