Familie Chrysomelidae 

Subfamilie Chrysomelinae

Tribus Paropsini Weise, 19151

= Dicranosternini Weise, 1915

 = Gonioctenini Wilcox, 1972     


Vooral op jonge planten. In Australië op Myrtaceae (o.m. Eucalyptus L'Hér.) en Vlinderbloemen (Fabaceae) en Oriëntaal op Rozen (Rosaceae). Op Corsica en Sardinië het endemische genus Machomena Dubois, 1887, maar de status genus is betwijfeld, evenals het endemische genus Cercyonops uit het Altay gebergte. In Groot-Brittannië (Ierland en Londen) in 2007 een nieuwe exoot Paropsisterna selmani ontdekt (Reid & De Little 2013; Malumphy & Redstone 2015). Google

 

 

PAL NEA AFR ORI AUS NZL-x


Genus Gonioctena Chevrolat in Dejean, 1836


Vooral boreaal holarctisch, 74 120 soorten, in Europa 21 soorten; volgens recente inzichten disjunct ook op zuidelijk hemisfeer (Reid 2002).

3-8 (10) mm, rood of bruin, meestal zwart gevlekt, lang en (aan de rand van het areaal?) ook kortvleugelig. Laatste kaaktasterlid breed; halsschild-zijde ongegroefd; dekschild met 9 stippelrijen (soms onregelmatig, bijna dubbele rijen); scheen (tenminste van achterpoot) aan de buiten-voorzijde gedoornd (fig.); klauwen getand. Meerdere generaties per jaar tot tweejarig; sociaal, ovo- en ovovivipaar met broedzorg (subgenus Gonioctena s. str.). Op dwerg- en bosstruiken van Wilgen (Salicaceae), Rozen (Rosaceae), Berken (Betulaceae) en meest oorspronkelijk Vlinderbloemigen (Fabaceae), (Napjesdragers - Fagaceae en Iepen - Ulmaceae). In Japan 18 soorten en ook op Alnus (Suenaga 2012). Larven vlak, doorschijnend grijswit of groenachtig, donker gevlekt, zonder afweerklieren; basale deel klauwlid hoekig verbreed. Verpoppen na vier stadia, meestal in de zomer in een zelfgemaakt holletje aan de rand van een natte bosbodem. Foto pop www.koleopterologie.de. In Nederland alleen op de hogere gronden, maar zou in Duitsland wel in de duinen en op Noordzee-Eilanden voorkomen. Tertiaire fossielen. Fylogenetische reconstructie. Volgens Kippenberg (2015) zijn de ongeveer 120 soorten van het genus redelijk ingedeeld.

 

PAL-±65 ARC-5 NEA-4 ORI-7 AFR-x? (2n=24). 

 


Maak een keuze uit de volgende soorten,

of klik op TABEL hiernaast.

Genus Gonioctena Chevrolat in Dejean, 1836