De alpiene Gonioctena kaufmanni (Miller, 1880) werd kort na zijn beschrijving waarschijnlijk foutief uit Westfalen gemeld. G. kaufmanni lijkt veel op Gonioctena flavicornis, maar zijn halsschild-zijden zijn meestal geheel rood gezoomd. (fig. ). Waarschijnlijk berust deze opgave op G. flavicornis (Horion, 1935). LIT: Gatti & Fabri (2001); Steinhausen (1995).