Gonioctena quinquepunctataGonioctena quinquepunctata  
Gonioctena quinquepunctata

vrij zeldzaam

(III) IV-VII (X), vooral mei en juni, larven vanaf eind april tot eind mei, kevers tot eind juli (Wimmer & Winkel 2000), volgens Bechyně (1947) de nieuwe generatie in de nazomer (VIII) en deze overwinterd (waarneming.nl). Ovovivipaar, met lage vruchtbaarheid (25 eieren) (Urban 1998). Kunnen waarschijnlijk vliegen. Vrij zeldzaam, alleen in noordoost Nederland algemener op Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia L.) langs vennen, in vochtige bossen en vermeld langs beken. In het Overijsselse Twente imago's ook op de neofyt Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina Ehrh.) (Winkelman 2005). In 2012 door Jan de Gooijer gemeld van Vogelkers (Prunus padus L.) (waarneming.nl). Meijer (2013) meldt larven van Vogelkers, welke zelfs hun voorkeur voor Wilde lijsterbes waren verloren.

Larven van G. quinquepunctata werden al in 1994 op Amerikaanse vogelkers gesignaleerd in Duitsland (Wimmer & Winkel 2000). Jeanne Nannenga vond de bladkever op Brem (Cytisus scoparius (L.) - 11 mei 1994 Sellingen Gr), maar dat was waarschijnlijk eenmalig. De vermelding van andere bosstruiken: Hazelaar (Corylus L.), Wilg (Salix L.) e.d. berusten mogelijk op imago's bij massaal voorkomen of het betreft de nauw verwante soort G. intermedia. In Litouwen op Zoete kers (Padus avium (L.) (Budriené 2003). In Finland verdrongen door G. intermedia (Palmén 1948).

Gonioctena quinquepunctata

 

Fenologie van enkele records Gonioctena quinquepunctata 1906 - 2009

Bestand EIS werkgroep Chrysomelidae 2010

 

program NEV-ORDE Vorst & Fokker 1995

Jaap Winkelman 7 april 2011 fenologie - 18 juli 2011 larven - 9 sept 2011 CUR - 6 mei 2012 prunus padus 2012-8-20 kim meijer? 28 dec 2015 overwintering.