Nederland                                  details beschikbaar

Phratora vitellinae  Legenda
Phratora vitellinae

In geheel Nederland zeer algemeen, recent ook op de waddeneilanden (Winkelman 1992).