Nederland                                  geen details beschikbaar

Plagiosterna aenea Kortsprietelzenhaantje  Legenda
Plagiosterna aenea

De kever komt vooral voor in Elzenbroekbos, en langs beken en rivieren, soms op stadsbomen. De kevers kunnen goed vliegen en komen in de winter ook in droge bossen voor.

26 mei 2012 door Ruud Jansen voor het eerst op het waddeneiland Ameland gevonden.

In Nederland overwegend blauw, maar ook metaalglanzend groen. Naar de biologische status en het voorkomen van de metaalkleurige vormen is geen onderzoek gedaan1. In het buitenland vooral Witte els (Alnus incana). De Witte els is bij ons ingeburgerd in het Fluviatiele- en Subcentreuroop district.

 

13 oktober 2016