Prasocuris Hydrothassa hannoveriana  
Prasocuris hannoveriana

Gebandeerd moerashaantje

Rode Lijst 2 ?  sterk bedreigd ?

III-VI (-VIII), mogelijk nachtdier, één generatie per jaar (VII). Zeldzaam, monofaag op Dotterbloem (Caltha palustris L.) in zeer nat, moerassig weiland bij bronnen en langs beken, ook in zilte gebieden en toendra.

 

Na 34 jaar ontdekt Aidan T. Williams in oud moerasbos van het Roerdal (eind maart 2014) honderden exemplaren op Dotterbloem (Caltha palustris) in een historisch hooiland omringd door elzenbroekbos (Williams 2015). Op ongeveer 500 meter afstand van de beek Roer en ongeveer 8 meter hoger op het landschapterras van de beek. Het moerasbos wordt gevoed door kwelwater.

 

 


Bestand EIS werkgroep Chrysomelidae 2010

Caltha palustris (Dotterbloem) - 1x 1971 St Odiliënberg Li det. Gerard Slob.

 

Prasocuris Hydrothassa hannoveriana

Fenologie van Prasocuris hannoveriana 80 imago records in de jaren 1835 - 2006

 

NL 9 x    Bestand EIS werkgroep Chrysomelidae 2010

 DE 38 x Schleswig-Holsteins Gürlich 2008
UK 33 x National Biodiversity Network Gateway 2004

 11 maart 2011