Prasocuris phellandrii  
Prasocuris phellandrii

Gestreept moerashaantje

zeldcode: 3  niet algemeen

(I) III-IX (XII), de nieuwe generatie in VII; larven endofaag in waterplanten, later ook exofaag en verpopping op het blad; kever overwintert in oude rietstengels e.d.

Niet algemeen, vooral buitendijks, in rietland van gorzen, wielen, plassen e.d., ook in vloedbos, moerasbos en vermeld van hoogveen, op Dotterbloem (Caltha palustris L.) en Schermbloemen, als Watertorkruid (Oenanthe aquatica (L.)), Grote watereppe (Sium latifolium L.) (Snellen van Vollenhoven, 1870; Slob, 1975).

In het aangrenzend gebied zeldzamer.


Bestand EIS werkgroep Chrysomelidae 2010

Ranunculus sceleratus (Blaartrekkende boterbloem) - 2x
26 jun 1997 Noordeloos ZH det. Cor van de Sande (pupa)
05 jul 1999 Giessen-Oudekerk ZH det. Cor van de Sande (larvae)

Ranunculus flammula (Egelboterbloem) -1x
14 jul 1998 Giessenburg det. Cor van de Sande

Caltha palustris (Dotterbloem) - 2x
30 mei 1986 Gouda ZH det. Meindert Hielkema
apr 1987 Zuiderwoude NH det. Ben Brugge

Cicuta virosa (Waterscheerling) - 3x
1985 Gouda ZH det. Meindert Hielkema

Oenanthe aquatica (Watertorkruid) - 2x
25 jul 1996 Noordeloos ZH det. Cor van de Sande
14 jul 1998 Giessenburg ZH det. Cor van de Sande

 

 

 

Prasocuris phellandrii

Fenologie van Prasocuris phellandrii 99 imago records in de jaren 1848 - 2016
Bestand EIS werkgroep Chrysomelidae 2016

program KLASSE Vorst & Fokker 2008