L A R G E
Sclerophaedon carniolicus

 uitheems

Vleugelloos. Leeft op Bosmuur (Stellaria nemorum L.), Dotterbloem (Caltha palustris L.), Watermuur (Stellaria aquaticum (L.)) en Veldkers (Cardamine L.) langs vochtige beekoevers en in hoogveen.