NO MAP
Legenda

 

Montaan tot alpien: Vogezen (de exemplaren betreffen naar allerwaarschijnlijkheid de andere soort (zie foto Winkelman & Debreuil 2008), Zwarte Woud en Harz-gebergte. Submontaan langs de Rijn meermaals vermeld, maar hiervan zijn geen exemplaren meer bekend (Koch 1968)1. In Duitsland sterk bedreigd (categorie 2) op de Rode Lijst (Geiser 1998).