VERKLARINGEN
AFKORTINGEN

 

AFR = region Afrika;

alt = atlantische kust;

ANT = region Antarctic;

ARC = subregion Arctis (toendra);

auct. = auctorum (L.), van auteurs, zoals bedoeld door meerdere auteurs;

AUS = region Australië;

CEA = subregion Centraal-Azië;

CHI = subregion China;

coll. = collectie;

det. = determinavit (L.) naam bepaald door...;

EUS = subregion Eurosiberië;

ex. = exempla(a)r(en);

KNNV = Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging;

leg. = legit (L.), verzameld door...;

LIT = literatuur;

MED = subregion Mediterraan;

med = mediterraan;

meu = middeneuropa;

NEA = region Nearctis (Noord-Amerika);

NEO = region Neotropis (Zuid-Amerika);

NEO-noord = Neotropis  subregion Neotropis;

nom. cons. = nomen conservandum (L.), een officieël geconserveerde naam;

nom. nudum = (L.) naakte naam ongeldige naam door gebrek aan originele informatie;

non = (L.), niet (van);

nov. stat. = novum status (L.), voorstel tot nieuwe status (zie overzicht);

nov. syn. = novum synonymum (L.), voorstel tot nieuwe status als synomiem (zie overzicht);

NEV = Nederlandse Entomologische Vereniging;

NZL = region Nieuw-Zeeland;

ORI = region Oriëntaal;

PAC = region Pacific;

PAL = region Palearctis (Euro-Azië);

sensu = (L.), in de zin van;

ssp. = ondersoort, geografische vorm van een soort;

s. str. = sensu stricto (L.), in engere zin;

sib = siberië (boreaal);

tur = turanië (perzië);

videt. = re-identification

UTM-GRID = geografisch raster met een universele internationale projectie vanaf de evenaar. (Universal Transversal Mercator);

z.j. = zonder jaartal, wanneer er wel een jaartal genoemd wordt, wordt het jaar van de laatste vondst.

ZMAN = Zoölogisch Museum Amsterdam Nederland.


? = wanneer er discussie of onduidelijkheid bestaat, of wanneer er slechts één bron was;

x = door de mens ingevoerd

- = schatting naar het aantal soorten

() = beperkt voorkomend in betreffende gebied