zie ook foto's van Bukejs 2009Google

Iconographia Coleopterorum Poloniae

Borowiec 2009

Phratora

Phratora vulgatissima

Phratora vulgatissima


Phratora tibialis

Phratora tibialis


Phratora polaris

Phratora polaris


Phratora laticollis

Phratora laticollis


Phratora vitellinae

Phratora vitellinae


Phratora atrovirens

Phratora atrovirensandere soorten


Plagiodera versicolora

Plagiodera versicoloraZie ook foto van 2x cf. Phratora vitellinae en 1x Plagiodera versicolora op waarneming.nl