VOLLEDIGE  tabel

 

9 a  schenen aan het eind diep gegroefd, aan de buiten-voorzijde sterk doornvormig verbreed (fig.); dekschild-eind gerond, eerste stippelrij in een diep lijnvormig groefje langs de naad eindigend; halsschild achter gerand

9 b  schenen ongedoornd; dekschild-eind bij naad tot een puntje uitgetrokken, zonder groefje langs de naad; halsschild achter ongerand