OFF LINE 

University of Ljubljana, Republike Slovenië

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za fitomedicino.

http://www.bf.uni-lj.si/ag/fito/sistemat/zivali/8Chrysomelidae.htm 


University of Ljubljana