OFF LINE     

Bommarco, R. (ed.) 2002. Trofiska interaktioner komplicerar biologisk kontroll - ett mysigt minisymposium. Swedish University of agricultural Sciences. Uppsala, Sweden.

http://lynx.evp.slu.se/~riccardo/Minisymp.html Swedish University of agricultural Sciences, Uppsala, Sweden


Riccardo homepages

Trofiska interaktioner komplicerar biologisk kontroll
- ett mysigt minisymposium

Tid: 10/10 klockan 09.00 - 12.00
Plats: Konferensrummet, Ulls väg 16

Program för exjobbsredovisningar

  Karin Ahrné
  "Influence of Salix cinerea L. leaf trichome density on two, differently behaving, natural enemies of a willow leaf beetle"
  Abstract

  Anna-Sara Liman
  Intra- and interspecific interactions between heteropteran generalist predators - consequences for biological control of a willow leaf beetle
  Abstract

Minisymposiet arrangeras av institutionen för Entomologi samt institutionen för Ekologi och Växtproduktionslära.