Chrysolina analis  
Chrysolina analis

Donker duizendbladhaantje

  Nederland: Rode Lijst  0 -  verdwenen

Kort- of langvleugelig. VI-VIII (Bij Verein für Naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg telde Stephan Gürlich de meeste in september, zie Tolasch & Gürlich 2001-2008); kever overwinterd. Mogelijk nachtdier, vaak verscholen vermeld aan de voet van de waardplant. Uit Zweden een nachtvangst op licht (25 VI 2013 Ravlunda skjutfält - Skåne leg. Gunnar Sjödin op hyonteiset.luomus.fi).
Zeer zeldzaam, waarschijnlijk verdwenen, slechts 4 vondsten (<1926). Als Boreaalrelict te beschouwen. Vermeld van Gewoon duizendblad (Achillea millefolium L.) (Jolivet & Petitpierre 1976; Ljungberg 2005), op droog zand langs beken en grassteppe tot in de subalpiene zone (65°N, altitude tot 2075 m in Oostenrijk en op de koude plek van 1517 m hoogte in Noorwegen - naar GBIF 2012). In Zuidwest Europa op A. odorata (Bourdonné & Doguet 1991).

In Noorwegen samen met 6 exemplaren C. marginata in potval (NINA Norwegian Institute for Nature Research, Frode Ødegaard 1998 www.gbif.org-1224483527 en 1224483396  maps.google.com).

 


30 januari 2016

 H O M E Goudhaantjeswebsite
De Nederlandse Goudhaantjes


This site is online since 2003