Entomoscelis adonidis
Legenda

 

Ooit in Luxemburg waargenomen (Mousset 1984) en uit Frankrijk uit de Vogezen (Bourgeois 1898; Horion 1951). Stephens (1839) beschouwde hem als indigeen van Groot-Brittannië, en Buckland & Buckland (2008 en 2012) vermelden de soort als subfossiel uit het Glaciaal en Laat-Glaciaal. Verder sporadisch bekend van op het zuiden geëxponeerde hellingen van middelgebergten in het zuiden en oosten. In Polen zeer zeldzaam en waarschijnlijk verdwenen (Borowiec 1992). Uit Duitsland melden Fritzlar & Perner (1994) een recente vondst uit Thüringen, maar aldaar op de Rode lijst als bedreigd (Fritzlar 2001), en op de nationale Rode Lijst als sterk bedreigd (categorie 2) (Geiser, 1998). In 1974 in Galicië, Noordwest Spanje (Baselga & Novoa 2006).

 

Ook bekend uit de Baltische Staten (Letland Telnov et al. 2003).

Bukejs (2009) schrijft over de Noordoost-Europese vermeldingen:

"The species is mentioned only in old bibliographical source (Precht 1818; Seidlitz 1872-1875, 1887-1891). Actual faunal data on this species in Latvia is absent. Therefore it is deleted from the list of Latvian Coleoptera. According to the catalogue of Silfverberg (2004), the species is mentioned for Latvia, Lithuania and Karelia (as introduced species). In Belarus it is not known (Lopatin, Nesterova 2005). The nearest known localities of this species are in S Lithuania (V. Tamutis pers. comm.), S Poland and Ukraine (A. Warchalowski pers. comm.)."

ARC (in Centraal-Azië) EUS: meu (sib) MED: (med) tur CEA CHI.

 

Zie ook Interactive Agricultural Ecological Atlas of Russia and Neighboring Countries 2007.

 

 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
In 2010: 24 records/exemplaren uit Duitsland (1),  Polen (2), Frankrijk, Tsjechië (1), Spanje (2), Oostenrijk (10), Kroatië (1), Hongarije (3), Roemenië (2) en Iran (1).

 


28 januari 2014