Nederland

Gonioctena pallida  Legenda
Gonioctena pallida

 

  Nederland: Rode Lijst  3? -  bedreigd?

 

Zeer zeldzaam,  kortvleugelig, vermeld van jonge Boswilgen (Salix caprea L.), Grauwe wilg (S. cinerea L.) en daarbij foutief Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia L.) in bosranden in de buurt van water, hoogveen of elzenbroekbos. Zou in het aangrenzend gebied massaal op Hazelaar (Corylus avellana L.) en Vogelkers (Prunus padus L.) voorkomen, maar dit berust waarschijnlijk op G. interposita. Na 1950 voornamelijk in Noordoost-Nederland gevonden en lijkt zich terug te trekken naar noordoostelijke richting, en naar het zuidelijke submontane gebied (Ardennen en Vogezen). Het zuiden lijkt minder geschikt, zo is bijvoorbeeld in het houtrijke Luxemburg deze bosbewoner na 1950 niet meer waargenomen (Mousset 1984). Mogelijk houdt dit verband met het verloren gaan van struiken in cultuurbos. In Limburg (Berger & Poot 1970) en aangrenzend gebied nog steeds aanwezig na 1950.

 

Ook een oude vondst dichtbij Winterswijk in het Duitse Oeding (Noordrijn-Westfalen) leg. H.J. Kolbe (Westhoff 1882 in Kroker 1986).