Gonioctena quinquepunctata
Legenda

Niet algemeen langs vennen, in vochtige bossen en langs beken. In het noorden waarschijnlijk meer de verwante soort G. intermedia (Palmén 1948). Niet bekend uit Luxemburg en Groot-Brittannië (70°N altitude 2000 m Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 2012).

Hoewel Gonioctena quinquepunctata en G. intermedia beiden van Vogelkers (Prunus padus L.) en Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia L.) leven, komt G. quinquepunctata vooral voor in West- en Centraal-Europa en G. intermedia meer in Noord- en Oost-Europa voor. Een overlap is er in de Alpen en Karpaten Quinzin & Mardulyn (2014).

EUS: meu sib MED: med-centraal CEA (Guskova 2013).