Phaedon concinnus 
Legenda

ARC: IJsland, Noordelijke IJszee EUS: atl (meu) sib CEA CHI?   (70°N altitude 285 m GBIF 2012).

 

In veel landen niet meer gevonden na 2000. Zeldzaam langs de kust in zilte graslanden, vooral bij regelmatig overstromen.

Niet bekend uit België, maar volgens Fauna Europaea Service 2004 wel, waarschijnlijk berust dit op de vermelding van Derenne (1963) uit het Franse Duinkerke.

De gegevens uit Groot-Brittannië op de National Biodiversity Network Gateway, nog niet verwerkt, in 2011 - 199 records, de gegeven verbreiding is naar Cox (2007). Uit Ierland na het record uit 1925 (GBIF 2012) een zeer recente vondst van Leam Lough (Mayo) op 25 augustus 2012 (Anderson 2012). Uit Frankrijk waarschijnlijk verdwenen (Winkelman & Debreuil 2008); kwam volgens Scherdlin (1920) ook in de Vogezen voor (maar hij wordt van fraude beticht, zie Callot 2016), maar wederom uit 2008 uit departement Vosges vermeld (INPN 2014).  In Duitsland langs de kust in Neder-Saksen vergelijkbaar (-1987) (GBIF 2012), als in Nederland. In het hele land als bedreigd op de Rode Lijst (categorie 3) (Geiser 1998); bij de rivier de Elbe ook in binnenlandse zoutgebieden op 100 meter altitude (Lohse 1982), zie ook de vondst na 1985 bij het zoute water Schreyahn N 52°55' E 11°04' in Lüchow-Nedersaksen (Tolasch & Gürlich).

In 2010 zijn in Sleeswijk-Holstein 41 records bekend van 11 vindplaatsen (Tolasch & Gürlich 2001-2008); in Hessen bij Wisselheim en vóór 1934 nog in Thüringen (Fritzlar 2001).  Uit Denemarken op 4 april 2013 geen recente records op Danmarks Fugle og Natur, later wel maar determinatie op grond van foto's lijkt mij onzeker.  In Polen als kwetsbaar op de Rode Lijst (Pawlowski, Kubisz & Mazur 2002), in 2010 vermeldt Coleoptera Poloniae recente records van de kust van de Baltische Zee, maar de records van het binnenland (Pustynia Błędowska <1972) en de oude uit het Sudeten gebergte, moeten bevestigd worden met nieuwe vondsten. De 16 records op Biodiversity Map Database (BioMap) / Polish Biodiversity Information Network (KSIB) (baza.biomap.pl) zijn merendeels onnauwkeurig (elkaar herhalende) literatuur vermeldingen en daar worden de zuidelijke vondsten ook als onzeker beschouwd.

 

Opvallend is de wijde verbreiding in het binnenland van Scandinavië (Boreaal). De oude catalogi vermelden dit al, er zijn meerdere recente records op internet bij het GBIF (behoudens het strand onderzoek van Oddvar Hanssen en Frode Ødegaard (Norwegian Institute for Nature Research NINA). Het is toch dé in Nederland typische -weliswaar zeldzame- bewoner van de normale Atlantische schorren (Atlantic salt meadows - Glauco-Puccinellietalia maritimae). Mijn kennis over mogelijke Arctische vergelijkbaar habitat in het binnenlandse Scandinavische gebergte ontbreekt vooralsnog. In het sub-arctisch gebied zijn de kevers polyfager (Bieńkowski 1995).

 

 

Stefan Olberg meldt de soort uit Zwitserland N47°E8° (Lund Museum of Zoology Sweden (MZLU) notes: Chrysomelinae Pal.30 (1) - www.gbif.org-1050266893)

 

 

Vergelijk het areaal van een voedselplant (Triglochin maritima L. - Juncaginaceae) ook levende in zilte graslanden. Een verspreidingkaartje gevonden op de internetsite van Klaas Dijkstra op Langedijke Fryslân) welke gebaseerd zijn op gegevens van: 'gbif.org,eol.org en linnaeus.nrm.se' ( www.wilde-planten.nl-schorrenzoutgras).

 

 

Phaedon concinnus schorgoudhaantje Koog wadden kwelder zout Triglochin maritima Juncaginaceae zie kaarten

 

 

 

 

 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
In 2010: 297 records/exemplaren uit Ierland (1), Groot-Brittannië (125), Nederland (1996-8x), Noorwegen (2012-21x), Zweden (47), Finland (3), Rusland (1) en Mongolië (8).

Kaart 11 oktober 2016  na 2000 48 GRID's,  totaal 433 records totaal 139 GRID's afname 16% per 50 jaar, echter sterker afnemend en geëxtrapoleerd 25% afname per 50 jaar:  na 2000 uit: Ierland (2012-1x), Groot-Brittannië (2010-14x), Nederland (1996), Frankrijk (2008-1x?), Duitsland (1987), Denemarken (2015-2x?), Noorwegen (2014-9x), Zweden (2015-20x), Finland (2010-4x), Estland (1970).


11 oktober 2016