Het voorkomen van Prasocuris in mediterraan (MED) is onvoldoende bekend, daar P. vicina Lucas, 1849 sterk op Prasocuris junci lijkt. Horion (1951) meldt P. junci uit Afrika (AFR), maar dit berust waarschijnlijk op P. vicina. Volgens Petitpierre (1988) komt P. junci wel in Marokko voor. Ă–zdikmen & Aslan (2009) melden P. junci uit mediterraan Turkije.