Chrysolina limbata Roodgezoomde duingoudhaan
Jeroen Wisse, door glas.

Roodgezoomde duingoudhaan

  Nederland: Rode Lijst  3 -  bedreigd

Psammobiont. Kort- of (20% Bieńkowski & Orlova-Bienkowskaja 2011) langvleugelig. (I) IV-IX (X), in het buitenland een zomerrust, maar in Nederland voornamelijk in de zomer gevonden. Na analyse (10-04-2016 ) van Europese records met datum (n=232) een duidelijke piek in juli, als onderstaande Nederlandse fenologie figuur. Uit België, Polen, Duitsland en Zweden vondsten in de winter, dus imago overwintert. Steinhausen (1996) vond in Zuid-Duitsland eieren in de herfst. 

  28 vii 2010: Thieren & Delwaide (2010) denken dat de kever in België overwintert in mos of op de droge zand bodem onder mos, omdat zij daar 15 kevers in het vroege voorjaar van 2005 vonden.

In Nederland een groot deel van de zomerse dagen actief met lopen en nog niet gevonden op sterk behaarde Smalle weegbree (Plantago lanceolata L.) uit de duinen, maar wel hiermee kunnen voeden, als Bienkowski (2010) zijdelings op blad en naar voren (zie fragment FILM), bovendien paring geconstateerd in juli, maar als je de hele biologie van deze bladkever gaat uitzoeken dan kom je toch terecht bij het oude landschap. Deze dieren hebben eieren gelegd en op 12 augustus 2010 larven gekregen. Tot op 11 september 2010 paren de ouders nog regelmatig en zijn de larven opvallend ongelijk ontwikkeld. Op 14 september 2010 weer uitgezet met de omroep VARA Radio 1  VARA TV  (fragment) Chrysolina limbata Roodgezoomde duingoudhaan(of VARA TV  de gehele uitzending).


Verslaggever Johan Dibbets 19 september 2010 

In geheel Midden-Europa een zeldzame soort, die in het buitenland bijna altijd verscholen onder stenen is aangetroffen. In binnen- en buitenland gemeld uit struiken, maar in Nederland meestal lopend buiten het biotoop in de nazomer gevonden, zowel mannetjes als vrouwtjes met eieren. Leeft op Weegbree (Plantago L.) en mogelijk op Alsem (Artemisia L.), (maar Wilde Averuit komt niet voor in Egmond en de kevers aten in 2010 er één van IJmuiden ook niet, zie waarneming.nl), in 2011 ook nabij de landjes in het zeedorpenlandschap.

In droge graslanden op zand- en kalkgrond tot de boomgrens in de alpiene zone (-2500 m). Ook langs oorspronkelijke rivieren bijv. de Donau (Muransky 1999 - Google maps), en rivierduinen (Majzlan 2005) en zandheuvels (Křivan & Stejskal 2009). In Frankrijk komen zij (volgens Bourdonné in litt.) tegenwoordig alleen voor in de bergen in zuur [zout? JW] milieu op Zeeweegbree (Plantago maritima L.) en P. alpina L. (1000-2400 m) (Winkelman & Debreuil 2008). Uit Tsjechië wordt Smalle weegbree (Plantago lanceolata L.) vermeld (Seják; Dejmal et al. 2003). Van Slowakije van kalk (Benedikt 2014). In Hongarije binnen en buiten natuurgebieden, in grasland van woeste gebieden op löss (löszpusztarét) dat onregelmatig gemaaid werd en enigszins bodem had gevormd; en ook in spectaculair schraal struweel van o.m. Wikke (Vicia) en Bijvoet (Artemisia) op löss (Merkl, et al. 2014). In de steppe zone van Oekraïne de algemeenste soort (Sergeev 2010). In Azerbeidzjan (Kaukasus) van Plantago en Artemisia (Mirzoeva & Nadirova 2014).

In Duitsland als bedreigd op de Rode Lijst (categorie 3), uit Rijnland, Palts en Noordwest-Duitsland verdwenen (Köhler & Klausnitzer 1998), wel recente vangsten nabij Keulen in Westfalen (Koch 1968), in Noordrijn en Thüringen (Fritzlar 1998). Niet bekend uit Luxemburg en in Groot-Brittannië (1831), leek uitgestorven in België (1882), maar een wedervondst in 2005. Uit Denemarken bekend van 5 provincies, maar na 1960 nog in 1 provincie aangetroffen (Hansen 1996). Uit Zweden meerdere recente vondsten van het eiland Öland (Ljungberg 2002); de enige recente vondst op het 'continentaal' Zweden, is in het noordelijke Östergötland van Håkan Gustafson 20 V 1985 graslandje van het vliegveld Malmslätt Google maps (artportalen.se 2009). Op Öland komen allerlei unieke gronden voor van kalk, zand en zandsteen, zogenoemde Alvar of kalk-steppe met relicten onder zowel soorten van Weegbree (Plantago L.) als Alsem (Artemisia L.), zie bijv. KNNV-2007 en foto's op Wikipedia. Ook van Öland vermeld van grasvegetaties vooral op zandgrond, ook gevonden in een gebied met een beweiding (Ljungberg 2002). Op internet zijn 5 vondsten van 3 vindplaatsen na 2000 van de populatie te vinden (onder koeienvla, lopend op kaal zand en geklopt van een dennestruik). Op de Krim bij Bahata Ushchelyna (Крым, Богатое Ущелье) in augustus 2010 massaal onder een stenen leg. Boris Loboda (barry.fotopage.ru).

Volgens Medvedev (1992) komen in Europa 3 ondersoorten voor1.

 

Chrysolina limbata Roodgezoomde duingoudhaan

 

Fenologie van Chrysolina limbata 62 imago records in de jaren 1864 - 2010

Bestand EIS werkgroep Chrysomelidae 2010

 

program NEV-ORDE Vorst & Fokker 1995


17 november 2015

 H O M E Goudhaantjeswebsite
De Nederlandse Goudhaantjes


This site is online since 200
3