Nederland

Chrysolina limbata    roodgezoomde duingoudhaan Chrysolina limbata De Nederlandse biodiversiteit   Legenda
Chrysolina limbata
Zie ook waarneming.nl

  Nederland: Rode Lijst  3 -  bedreigd

In geheel Noordwest- en Midden-Europa een zeldzame soort. Kort- of (20% Bieńkowski & Orlova-Bienkowskaja 2011) langvleugelig. IV-IX (X), voornamelijk zomers gevonden. In droge graslanden op zand- en kalkgrond tot de boomgrens in de alpiene zone.
Schmitt & Rönn (2011) geven een kaart van midden-Europa en wijzen op het fragmentarisch voorkomen.

In Nederland van 19 verschillende vindplaatsen, 217 exemplaren (5 waarnemingen en 2 literatuur vermeldingen) en bedreigd, maar nog in 2016!, alleen bekend van het Rijnduindistrict (Winkelman 1993). In de collectie Naturalis werd door Cor van der Sande in 2012 een exemplaar gevonden met etiket Baarn (Utr.) 6 '41 v. Doesburg, hetgeen enigszins faunistisch afwijkend is, maar niet onmogelijk. Tot voor kort na 1950 slechts 98 exemplaren van 7 verschillende vindplaatsen, na 1974 in slechts 3 aangrenzende hokken.

De 2 ongedateerde exemplaren van A.C. Oudemans (1858-1943) van het rivieren gebied Arnhem en Nijmegen (alsook Utrecht voor andere soorten) zijn twijfelachtig (Winkelman 1999). Wel bekend van meer oorspronkelijke rivieren bijv. de Donau (Muransky 1999 zie op Google maps).

Noord-Holland: Bergen 1 ex. 1909; Bergen aan Zee 1 ex. 2011; Egmond aan Zee 3 ex. 1955, maar recent een wedervondst in een stuivende kuil/pad op een duin op 19 VII 2009 door Arnold Wijker zie foto's en details van deze grote populatie op waarneming.nl; Egmond Binnen 2 ex. 2014; Castricum 1 ex. 1909; Bakkum 1 ex. 1959; Castricum aan Zee 87 ex. 2015; Wijk aan Zee 14 ex. 1953; IJmuiden 3 ex. 1954; Overveen 1 ex. 1864; Haarlem 3 ex. < 1900. Zuid-Holland: Leiden 1 ex. <1896; Meijendel 4 ex. 1927; Wassenaar 1 ex. 1903; Waalsdorp 1 ex. 1974; Den Haag 62 ex. 1897; Scheveningen 5 ex. 1968; Kijkduin 2 ex. 1923; Loosduinen 3 ex. 1890; Rotterdam 1 ex. z.j., vermeld in Snellen van Vollenhoven (1870). Utrecht: Baarn 1 ex. 1941. [Gelderland: Arnhem/Nijmegen 2 ex. z.j.  <1943 twijfelachtig].

 

  Na de vondst van Chrysolina limbata op de voormalige parabool zand duinen van Wimmenum in het Noordhollands Duinreservaat, in de zomer van 2011 ook ten zuiden gevonden te Egmond-Binnen, zie waarneming.nl. En tussen het ongedetermineerde materiaal ook 1 km ten noorden terrein Bergen Zuid, zie waarneming.nl. Op 30 juli 2013 meldt Henk J. de Bruijn (in litt.) uit een nieuwe stuifduin in het Noordhollands Duinreservaat (PWN-duinen) ter hoogte van strandpaal 47 van Castricum aan Zee (Zuidernollen) tientallen vondsten uit vangpotten. De grootste afstand tussen alle recente vondsten is ongeveer 12 km.

Zie ook de reportage van de VARA Radio 1 VARA TV 2010 en waarneming.nl, maar ook gemeente Den Haag KIES lees voor + SELECT: Haags.


25 april 2016

 H O M E Goudhaantjeswebsite
De Nederlandse Goudhaantjes


This site is online since 2003