Chrysomela collaris in duinvallei
Chrysomela collaris

Gezoomd wilgenhaantje

  Nederland: Rode Lijst  3 -  bedreigd

II-IX, hoogtepunt in de maand mei en dan geleidelijk afnemend (op 30 mei 2008 werden op Terschelling enkele imago's en 500 poppen gevonden op Kruipwilg (Salix repens L.) leg. L.J. Coté zie waarneming.nl) (in Denemarken eerder, Danmarks Fugle og Natur 2010),  in Noordwest Duitsland: april en juni (Tolasch & Gürlich 2001-2008); in geheel Europa (van de poolstreek tot Turkije) 1 generatie per jaar. Als de soort aanwezig is dan in grote aantalen (102-104), maar dat is schijnbaar: in Nederland sterk afgenomen en tegenwoordig bijna beperkt tot de duinen. Mogelijk vooral gemeld van natte duinvalleien, waar zij laag in Kruipwilg (Salix repens L.) zitten, ook bekend van de zeldzame binnenlandse voedselarme natte zandgronden. In gebergte en sub-arctische toendra op Kruidwilg (S. herbacea L.) (zie mooie foto Nyman 2007); in open landschap van taiga, langs rivieren (Gus’kova 2010) tot in de hoogalpiene zone (-2600 m). Aslan & Özbek (1999) melden schade in Turkije aan Zwarte Populier (Populus nigra L.) en Tozlu (2001) aan Ratelpopulier (P. tremula L.).

 

Chrysomela collaris

 

Fenologie van Chrysomela collaris 112 imago records in de jaren 1863 - 2008

Bestand EIS werkgroep Chrysomelidae 2010

 

program NEV-ORDE Vorst & Fokker 1995

16 maart 2011 2 feb 2012  1-7-13