Sclerophaedon orbicularis
Legenda, ook Karpaten Witkowski et al. (eds) 2003.

 

19 nov 2012: Nu door de 'tussennet' portal GBIF 2012 ingehaald, zie hieronder.
 
Aantal GRID's genus Sclerophaedon totaal: België 1x 1934, Luxemburg 3x 1998, Duitsland 24x 2001, Polen 3x 2002, Tsjechië 2x 1984, Slowakije 1x 2009, Hongarije 1x 1980, Roemenië z.j., Oostenrijk 20x 1992, Zwitserland z.j., Italië z.j.
Kippenberg (2010) vermeld daarbij Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië/ Montenegro en Oekraïne.

21 nov 2012: Met mijn ouderwetse methode van de Nederlandse soorten ( zie methode en lijst ) : 28 % AFNAME, dus tenminste
bedreigd in zijn voorkomen (in Central Europe). Mogelijk gelijk aan het genus Oreina, een terechte embargo van vindplaatsen 'op genus niveau in Europa' van deze meer fraaiere (grotere) berggoudhaantjes (nihil data op GBIF 2012, houden zo).

Mogelijk is Sclerophaedon carniolicus verwisseld met S. orbicularis waarmee hij echter vaak samen voorkomt.
De vermeldingen van S. carniolicus uit België, Ardennen, Eifel, Aken (Everts 1917), Bonn (Roettgen 1911) en Rijnland hebben mogelijk betrekking op S. orbicularis.
Volgens Kroker (1986) komt S. carniolicus alleen ten oosten van de rivier de Weser voor, als het Harz-gebergte en Thüringen.
Weise (1884) en Horion (1951) houden het voor mogelijk dat het eenzelfde soort betreft.

 

Vleugelloos. (Sub)montaan in vochtige bossen, moerassige oevers van beken en hoogveen (- 1800 m). Recent alleen uit middelgebergten; dichtstbijzijnde populaties in Rijnland (Baumann & Köhler 2000) en Westfalen (Rothaar-gebergte: Kroker 1986) en Luxemburg (Mousset 1984) en Schnellert (Berdorf) 1998 (GBIF 2009). Vroeger overal in Westfalen boven 100 m hoogte. Fritzlar (2009) meldt diverse vondsten na 2000 uit Thüringen en het gebergte de Harz. In Frankrijk uit Jura, Vogezen en Ardennen (Winkelman en Debreuil 2008). Deze soort wordt ook genoemd als sterk bedreigd in de Karpaten (Witkowski et al. (eds) 2003).

Fauna Europaea Service 2004 geeft slechts Duitsland en Italië.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
In 2010: 9 records/exemplaren uit (Luxemburg), Duitsland (1) en Oostenrijk (1).

 

 

Sclerophaedon

GBIF 2012

GRID's 50 x 50 km²

totaal

52+4? )*

na 1900

36+4 )*

na 1950

25+4 )*

na 2000

5+4? )*

Lund Museum of Zoology, Chrysomelidae of Central Europe, SysTax, Biologiezentrum Linz, GEO-Hauptveranstaltung im Nationalpark Bayerischer Wald, Chrysomelidae of the Carpathians, Musée national d'histoire naturelle Luxembourg Naturkundemuseum im Ottoneum Kassel (accessed through GBIF data portal : data.gbif.org/datasets/resource : 13718, 14183, 1875, 14439, 1104, 8107, 3378, 8291 en 13777).

Sclerophaedon Legenda
GBIF 2012: 216 records piek mei-juni
)*
Als de data nader bestudeerd worden heeft Polen ten noorden en ten oosten meer aangrenzende hokken (natuur-reserwaten),.
Roemenië wordt ook genoemd (data.gbif.org-440967717), 
en waarschijnlijk ook in Oostenrijk na 2000
.

 

Sclerophaedon - Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

GBIF 2012: 97 records Altitude : 290-2740 m,

met het grootste deel 700-1200 m.


22 november 2012

 H O M E Goudhaantjeswebsite
De Nederlandse Goudhaantjes


This site is online since 2003